Đời buồn

 

Nguồn: generalcomics.com
Nguồn ảnh: generalcomics.com

 

Nhiều khi mình cũng muốn làm một số việc tồi tệ đê tiện, mà nhìn quanh thấy đời buồn quá, không làm nổi.

 

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?