Điều ngu ngốc

Hắn hằn học bảo tôi:
_ Tất cả những gì mày làm đều ngu ngốc !
Và điều ngu ngốc nhất tôi từng làm là cố chứng minh hắn sai.
« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.