Chào ông mặt trời

Bình minh đến, tôi chào ông mặt trời
Trưa nắng, tôi chào ông mặt trời.
Hoàng hôn xuống, tôi chào ông mặt trời.
Lần nào cũng thế, mặt trời cúi xuống và hỏi:

– Mấy giờ rồi ấy nhỉ ?

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?