Bình minh đến, tôi chào ông mặt trời
Trưa nắng, tôi chào ông mặt trời.
Hoàng hôn xuống, tôi chào ông mặt trời.
Lần nào cũng thế, mặt trời cúi xuống và hỏi:

– Mấy giờ rồi ấy nhỉ ?