Cầu vồng ngoài xa

*


*

*

Dưới mưa lất phất và trong dòng người nghèn nghẹt của cơn tắc đường xung quanh tôi, thỉnh thoảng người ta lại ngẩng lên, nhìn về cầu vồng to và rõ và rực rỡ phía trên cao.

*

*

*

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.