Cầu thang tối

Ám ảnh lớn nhất khi đi xuống một chiếc cầu thang tối không phải là bóng tối mà là sự mông lung không biết bậc nào là bậc cuối cùng để rồi sau đó chân chạm được tới sàn nhà.

Còn khi đi lên thì thật dễ dàng: bậc thang luôn dưới chân, ánh sáng trên tầng cao, chỉ việc bước.

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.