Bước qua thời gian

*

*       *

Thời gian là một thứ thật quái đản: có thể bước qua mà không thể dẫm lên.


*

*              *

*

« »

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.

%d bloggers like this: