………..Người ta thường tưởng rằng mình thật là đầy thiện tâm khi không nhìn thấy vẻ đáng yêu của những kẻ đáng thương.