Nghệ và Chảo

Đang ngồi vật nhau với hai con mèo con dưới bếp, tự dưng mẹ hỏi: “Hai con mèo này gọi là gì đấy ?”.

Thằng con hai-mươi-hai tuổi ngẩng lên: “Con này tên là Nghệ, con kia là Chảo ạ.”

Mẹ há hốc mồm, “Khiếp, tên gì nghe ghê thế !”

Thằng con: “Vầng, thì một con vàng như nghệ nên gọi là Nghệ, một con đen như đít chảo nên đặt luôn là Chảo chứ sao.”

« »

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.

%d bloggers like this: