Ném đá nhà báo

 

Có lẽ không nơi nào trên thế giới lại có được nhiều nhà báo vừa ngu dốt, vừa vô liêm sỉ như ở nước ta.

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.