Nửa có kem

Tôi thích ăn bánh quy có kem ở giữa. Như kiểu bánh Orio ấy. Phần ngon nhất là phần kem ở giữa, có thể là sữa, hoặc chocolate.

Tôi có thói quen tách chiếc bánh ra làm đôi, vừa khéo léo, vừa dứt khoát sao đó để nguyên phần kem vẫn dính trên một nửa. Cứ tách đôi 2 cái bánh như vậy rồi ghép lại, tôi có 2 chiếc bánh quy lẻ và một chiếc nguyên vẹn với phần kem gấp đôi. Bánh lẻ ăn trước.

Nhiều lúc vừa ngồi tách đôi chiếc bánh, tôi tự hỏi tại sao người ta không làm sẵnloại bánh quy mà phần kem ở giữa nhiều gấp đôi, dày gấp đôi luôn ?

Mà thực ra, dù phần kem có nhiều đến mấy đi nữa, tôi cũng vẫn cứ tách táh ghép ghép chung hai nửa có kem lại với nhau. Phần đó dành ăn sau cùng.

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.