Mùa nước lên

Nước lên là con nước lên, có điều thực tế tình hình nó không lãng mạn như cái title đâu ạ.

Cơ bản là nước đã lên tận chân tóc thật rồi mà tớ chưa nhảy được. Và nước vẫn tiếp tục dâng lên. Trong 10 ngày nữa tớ phải xong cái luận văn (còn khoảng 30 trang nữa) và 15-30 trang tiểu luận, ngoài ra còn thi 1 môn nữa. Đến 29 thì thi nốt môn cuối và cũng là môn chả hiểu gì nhất :|

Đầu tuần vừa xin nghỉ làm tháng này chứ ngày đi làm tối về cày thì không đỡ nổi. Mặt tích cực là có nhiều thời gian (để chơi) hơn, mặt tiêu cực là tiền lương tháng trước sắp hết rồi, tháng này nghỉ không lương, tóm lại là thế nào cũng phải có một tháng ăn đói mặc rách vô sản bần cùng.

Thôi quẳng chuyện tiền nong sang một bên, đụng vào tiền đầu óc nó u tối lắm. Cái luận văn của tớ đang bí rì rì vì chém nhiều quá, giờ đao mòn. Biết thế chơi toàn định lượng cho nó lừa đảo bằng số má cho dễ, chơi định tính lại phải chém phân tích, mà những 20 cụ, phân tích kiểu gì đây.

Tớ lại mài đao ngồi chém tiếp đây. Phần Thực trạng mới viết được một nửa nhưng gần xong cái Giải pháp rồi :)) Viết lách khoa học gớm

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.