Mòn

Tôi mài mình vào đêm. Đêm lở ra từng mảng. Những mảng rạn vỡ lập lòe như bầy đom đóm ma, lặng lẽ và bí ẩn.

Suốt đêm, tôi mài chính mình bằng tờ giấy ráp mịn hạt. Sáng, giấy rách.

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.