Người ta nói: phía sau mỗi người có cả một thế giới.

Thế phía trước là gì, khi họ quay về phía nhau?