Loại nào ?

Đàn ông suốt ngày thích mua hoa ngoài đường là cái loại đàn ông quái nào vậy ?

Mới ra lò

One Comment

  1. Ong xinh
    April 2, 2012
    Reply

    Còn tùy mua vì mục đích j nữa.

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?