Loại nào ?

Đàn ông suốt ngày thích mua hoa ngoài đường là cái loại đàn ông quái nào vậy ?

« »

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.

%d bloggers like this: