Làm vua

a10-2

Dạo này mình có trò ra lệnh cho vợ một cách hoành tráng như vua ban khẩu dụ, kiểu trước khi ăn thì “Người đâu, dọn cơm!”, ăn xong no nê phè phỡn thì xoa bụng phẩy tay “Trẫm nghỉ, cho lui!”, nghe rất là sang mồm.

Một hôm vợ mình cũng đua đòi xưng “Trẫm”. Hai thằng Trẫm qua Trẫm lại một hồi nghe cũng hơi khó hiểu, vợ mình mới hỏi kiểu này là thế nào thế?, mình bình tĩnh giảng giải một rừng không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua.

Vợ mình lại thắc mắc nhưng ở đây hai người đều xưng Trẫm là sao ?

Mình lại phải bình tĩnh giảng giải: thì cả hai đều là vua, như kiểu vua nước lớn với vua nước chư hầu thần phục.

Vợ mình cố hỏi nốt câu cuối: thế ai là vua nước chư hầu?

Mình đành dõng dạc: Trẫm!

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?