Khéo

Tôi sợ những người sống khéo quá. Họ có cái khả năng kỳ diệu khi luôn khiến cho người khác cảm thấy mình đang nợ một món nợ ân tình, mà nợ ấy có bao giờ trả cho sòng phẳng được ?

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.