Hợp đồng hôn nhân

Mình là mình thích cái gì nó cũng phải rõ ràng, nên ra tay soạn cái hợp đồng hôn nhân, sau này lấy nhau về đỡ cãi nhau. Hợp đồng hôn nhân của mình dự kiến có những điều khoản như thế này:

 IMG_3205 [640x480]IMG_3201 [640x480]IMG_3202 [640x480]

Thế nhé, hợi rõ ràng và cụ thể, cứ thế mà làm thôi nhé.

« »

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.

%d bloggers like this: