Hợp đồng hôn nhân

Mình là mình thích cái gì nó cũng phải rõ ràng, nên ra tay soạn cái hợp đồng hôn nhân, sau này lấy nhau về đỡ cãi nhau. Hợp đồng hôn nhân của mình dự kiến có những điều khoản như thế này:

 IMG_3205 [640x480]IMG_3201 [640x480]IMG_3202 [640x480]

Thế nhé, hợi rõ ràng và cụ thể, cứ thế mà làm thôi nhé.

Mới ra lò

One Comment

  1. chiemphong
    June 1, 2013
    Reply

    :3 Này không phải là đểu thường đâu!!!

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?