Mắt thấy đúng sai

doi mat

 

Khi bé, thời ta vẫn còn ị đùn, tè dầm lung tung, là lúc chả ai quan tâm đến đúng sai, vì có biết sai đúng là cái gì đâu.
Đến tuổi đi học, nhìn gì cũng thấy đúng. Lời cô giáo dạy là chân lý, sách chẳng bao giờ sai.
Tuổi xì tin, nghe gì cũng thấy sai.
Lớn hơn, thấy mọi sự đều là đúng, vì thực ra đúng không phải là đúng, mà vì mình hiểu được điều ở đằng sau mọi thứ, và thứ nào diễn ra cũng đều có lý.
Nhưng lớn hơn tí nữa, thấy rằng đời có đúng có sai, mình có sai có đúng.
Về già, đúng sai chẳng quan tâm nữa, nhẹ nhàng thuận theo tự nhiên.
An nhiên.

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.