Gạch đầu dòng khập khiễng

 

Mọi so sánh đều khập khiễng, nghĩa là chúng ta có thể thoải mái so sánh mọi thứ với nhau, đằng nào mà nó chả khập khiễng.

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.