Gạch đầu dòng (12)

 

Có một lần, lang thang lần mò trong hiệu sách cũ, tôi vớ được một cuốn dày dày chưa đọc bao giờ, mở lưng chừng ra liếc qua thấy đoạn nhân vật nam hỏi nhân vật nữ: “Em có hạnh phúc không ?”. Tôi mua vì câu hỏi ấy.

Về nhà, đọc từ đầu, giở mãi mà không thấy đoạn đó đâu.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?