Gạch đầu dòng trong nước mắt

 

Tôi không hiểu sao nhiều người lớn vẫn thường chọn cách nhiếc móc, mắng mỏ, quát tháo, thậm chí đánh đòn để làm trẻ con ngừng cơn khóc lại. Có phải cách này tỏ ra hiệu quả quá không ?

Thực ra họ không chịu được tiếng khóc, hay sợ những người khác nghe thấy tiếng khóc của đứa bé ?

 

 

« »

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.

%d bloggers like this: