Gạch đầu dòng giết thời gian


Tôi giết thời gian chết như ngả rạ,
mà cuối cùng vẫn phải đầu hàng vì không thể chịu được tiếng kêu khóc của lũ còn lại.

*

*         *

*

Mới ra lò

One Comment

  1. August 2, 2010
    Reply

    Giết người (hay giết cái gì gì) đều có năm bảy cách mà cậu. Giết lộ liễu quá thì chúng nó kêu, vậy thì giết tinh vi lên :D, mà mình vẫn có lợi.

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?