Gạch đầu dòng giết thời gian


Tôi giết thời gian chết như ngả rạ,
mà cuối cùng vẫn phải đầu hàng vì không thể chịu được tiếng kêu khóc của lũ còn lại.

*

*         *

*

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.