Gạch đầu dòng

 

Ngàn năm ngậm ngải tìm trầm

Một hôm tôi bỗng âm thầm thấy em

« »

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.

%d bloggers like this: