Disconnected

Tối qua 10 rưỡi về nhà, bật máy tính, mở Firefox thì nó hiện lên một trang web của FPT với lằng ngoằng toàn chữ, đại ý nó là: “Mày bị quẳng vào đây vì chưa thanh toán cước Internet tháng này. Khôn hồn thì ra nộp đi không bọn tao cắt luôn. Mày được phép chày bửa thêm 24h sử dụng nét, còn sau đấy mày muốn thế nào bọn tao cũng chiều.

Tình hình là tiền net 300k, trong ví còn đúng 300k. Tiền viết báo cáo điều tra chưa được lĩnh. Mà giờ mới hết có nửa tháng nên cũng chưa có lương. Thêm nữa hôm qua kính tớ gãy, đang dùng tạm kính sơ cua. Chuẩn bị tinh thần 700k mua cái kính mới.

Trong một buổi tối mà được dự báo là đi mất tươi 1 chai, thú thế chứ lị. Nên tớ quyết tâm chày bửa không nộp tiền mạng, thích cắt đến bao giờ thì cắt. Từ 10h tối nay tớ sẽ mất mạng, khỏi blog, khỏi online luôn. Đi ngủ sớm cho đẹp da và nhanh tăng cân ạ.

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.