Điển xưa tích cũ

Nhà Thương đến đời vua Trụ thì suy tàn. Vua độc ác tàn bạo và nổi tiếng dâm đãng. Sau Cơ Xương ở nước Chu gây dựng thanh thế lớn mạnh, chuẩn bị đem quân diệt Trụ thì mất. Con trai Cơ Xương là Cơ Phát nối ngôi hoàn thành tâm nguyện diệt Trụ, trở thành Chu Vũ Vương. Chuyện này ai đã đọc Phong thần diễn nghĩa và xem phim hoạt hình Chiếc bảng phong thần thì đều biết rõ.

Lại nói khi tích trữ lương thảo, chuẩn bị lực lượng đã sắp sửa sẵn sàng chỉ đợi thời cơ, Chu Vũ Vương phái người vào Thương để do thám tình hình. Một hôm, người do thám chạy về thông báo: “Nhà Thương loạn rồi !”. Chu Vương hỏi lại: “Loạn thế nào ?” Người kia trả lời: “Nhân dân lầm than đói khổ, xã hội đảo lộn”. Chu Vương phẩy tay: “Chưa đến lúc”, đoạn sai người đó tiếp tục do thám.

Được một thời gian, người kia quay về báo: “Nhà Thương loạn rồi !”. Chu Vương lại hỏi: “Loạn thế nào ?”. Người kia trả lời: “Vua Trụ hoang dâm tàn bạo, người hiền tài trong nước đều bỏ đi hết”. Chu Vương lại phẩy tay: “Vẫn chưa đến lúc”.

Người kia tiếp tục đi do thám. Một thời gian sau, anh ta lại về báo: “Nhà Thương loạn rồi !”. Chu Vương hỏi: “Loạn thế nào ?”. Người kia đáp: “Dân chúng oán ghét đến thâm gan tím ruột mà không ai dám hé răng.” Chu Vũ Vương cả mừng, đập bàn hô lớn: “Đến lúc rồi !”, đoạn điểm ba ngàn binh mã tinh nhuệ, tiến thằng vào đất Thương, chỉ trong vài ngày đã tới kinh đô Triều Ca, bắt giết được vua Trụ.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?