Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ.

Ảnh xấu, dùng tạm vậy

[…]

Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ.

[…]


Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó ngựa xe tan tác
Đánh cho nó manh giáp chẳng còn
Đánh cho nó biết nước Nam anh hùng có chủ

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?