Hà Nội se se lạnh, ly nâu đá và điều phi lý nhưng chân thành.

Có hơi phóng đại tí chút, tớ lúc nào chả thế, nhưng đó là thực sự là những gì tớ nghĩ, bạn ạ.