Đàn ông nông nổi giếng khơi

Đàn ông nông nổi giếng khơi
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu

Nhìn thấy cái này trên blast của một đứa bạn cấp 3. Chả hiểu tại sao nó lại giăng cái này lên blast, nhưng tự hỏi, không hiểu cụ tác giả dân gian nào ngồi bịa được ra câu này là phụ nữ hay đàn ông. Nếu một người phụ nữ là tác giả của câu này thì tài thực, thâm thực. Bọn đàn ông cứ tưởng bở lấy luôn câu này ra mà tinh vi với phụ nữ, trong khi phụ nữ thì cười thầm. Cái vế đầu, nó làm người ta nhớ đến “Ếch ngồi đáy giếng”.

Sợ thật. Nói chung phụ nữ là cóc tin được ai hết.

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.