Đồ cứu

Cuộc đời lắm khi cũng buồn. Viết ra điều ấy thì lại quá đơn giản. Không đủ để giải khuây.

Nó cũng như khi bạn tự chạy đuổi theo một cái bóng tưởng tượng xung quanh một gốc cây. Bạn chạy mãi, chạy mãi mà không thể túm được nó, nhưng bạn vẫn tiếp tục đuổi theo. Rồi bạn chợt nhận ra rằng thực ra chẳng có chiếc bóng nào cả. Tất cả chỉ là tưởng tượng. Bạn đứng lại. Và khi đã đứng lại rồi, bạn lại thấy cảm giác được chạy đuổi theo một cái gì đó thật quyến rũ biết bao.

Hoặc khi bạn đã bắt được nó rồi cũng vậy.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?