Dưới lớp lá sen non


Lâu lắm mới cảm thấy nặng nề một cách bình yên thế này. Đi tính toán đúng sai phải trái mà làm gì, thế có phải là dại không cơ chứ.

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.