Chi phí điên

Định nghĩa: Chi phí điên là hiện tượng kinh tế – tâm lý đặc biệt, diễn ra khi bạn đi mua sách nghiên cứu nhưng vẫn cố vác thêm về vài quyển sách văn học. Nếu không bạn sẽ bị điên.

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?