Chỉ là để đánh dấu

Mới ra lò

One Comment

  1. mooncakesg
    August 15, 2011
    Reply

    Vậy nên phải để lại dấu, hè he

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?