Chỉ là để đánh dấu

 

Đánh dấu thôi mà, không có nội dung gì đâu. Thật !

Đến ảnh đại diện còn chả có nữa là.

« »

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.

%d bloggers like this: