Chỉ là để đánh dấu

 

Đánh dấu thôi mà, không có nội dung gì đâu. Thật !

Đến ảnh đại diện còn chả có nữa là.

Mới ra lò

One Comment

  1. mooncakesg
    August 15, 2011
    Reply

    Vậy nên phải để lại dấu, hè he

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?