Chấn thương

Môi mình đang bị sưng vều lên một cục vì lý do nghe thì rất vô lý nhưng mà lại có thật: đập mồm vào yên xe máy.

« »

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.

%d bloggers like this: