Nhỉ

Ô hay, đời hóa ra buồn nhỉ. Người sống với người chả ra cái đếch gì.

Mới ra lò

One Comment

  1. Gin&Tonic
    September 2, 2009
    Reply

    lắm chiện lắm em bé ạ b-)

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?