Nhạt!

Thấy sự bất lực của ngôn từ và mình đang trở nên nhạt một cách không thể cứu vãn nổi.

*
*          *

Mới ra lò

2 Comments

 1. Dê Xù
  January 1, 2010
  Reply

  Vừa viết cái Mòn bên kia xong chưa đầy phút, nhấp qua đây lại thấy ngay cái Nhạt.

  Chao ôi là giống.

 2. January 4, 2010
  Reply

  Bất lực vì ko nói được hay ko có gì để nói ?

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?