Author: Thăng Long đệ bét kiếm

April 24, 2011 / Nghĩ vụn

  Tôi hiểu rằng dù bất kỳ điều gì xảy ra, cũng phải giữ lại một chút ít tự trọng cho mình làm vốn, nghĩa là nhất định không bao giờ được…

April 22, 2011 / Phim ảnh
April 19, 2011 / Nghĩ vụn

  Hôm qua vừa xem phim về Jacques Rene Mesrine, tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm người Pháp từng được coi là kẻ thù của xã hội, một kẻ cướp ngân…

April 12, 2011 / Sách

  Khi người ta hai mươi tư tuổi mà bỗng tìm được một người bạn tám tuổi thì quả cũng đáng kể đấy. Thật tình cờ và thật bất ngờ, tôi đã…

April 2, 2011 / Nghĩ vụn