Author: Thăng Long đệ bét kiếm

February 26, 2008 / Phim ảnh
February 25, 2008 / Nghĩ vụn

Xăng lại tăng giá. Mà mọi khi nó chỉ tăng từng chút một, quả này nó lại tăng những 1500VND/lít thì có chết chúng cháu không cơ chứ. Hôm qua xe tớ…

February 25, 2008 / Nghĩ vụn

Những ngày tớ còn bé, bố tớ cấm đọc truyện tranh, cấm đọc truyện chưởng. Hồi đó, bố tớ mua sẵm một đống sách Tủ sách vàng của NXB Kim Đồng, mỗi…

February 24, 2008 / Nghĩ vụn

Viết đi viết lại cái của nợ này cũng thấy nhàm. Đi theo một vài cái link trời ơi đất hỡi, thế nào vào béng cái bảng Live ranking của trò bầu…

February 24, 2008 / Nghĩ vụn