Ngẫu nhiên Posts

Tháng Mười 15, 2019 / Nghĩ vụn
Tháng Mười 9, 2019 / Trên đường

Mình đến nơi này một nửa là tình cờ, một nửa là có chủ đích. Tình cờ ở chỗ, lang thang trên Google Maps, tự dưng thấy một địa điểm ven đường…

Tháng Chín 30, 2019 / Nghĩ vụn
Tháng Chín 28, 2019 / Nghĩ vụn
Tháng Chín 26, 2019 / Trên đường

Đây là đường Công nữ Ngọc Hoa ở Hội An. Con đường ven sông, khởi đầu từ đoạn song song với chùa Cầu, chạy ra tới đường Cao Hồng Lãnh. Lý do…

Tháng Chín 19, 2019 / Nghĩ vụn
Tháng Chín 17, 2019 / Truyện ngắn mini
Tháng Chín 16, 2019 / Truyện ngắn mini
Tháng Chín 15, 2019 / Truyện ngắn mini
Tháng Chín 14, 2019 / Truyện ngắn mini