2 thoughts on “Yêu

  1. Những truyện ngắn mini tôi viết đều có nhiều cách hiểu. Hiểu thế nào tùy vào người đọc thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *