Con gà qua đường

Đường không đông, cũng không vắng. Có một con gà trống chẳng biết của ai lò dò qua đường. Những chiếc xe máy đảo trái, đảo phải tránh con gà. Con gà điếc không sợ súng, ra chiều vui vẻ lắm, nhảy nhót, đập cánh.

Phía bên đường bên kia, một thằng bé thấy hết. Nó nhặt cục gạch, ném con gà. Con gà tránh được. Viên gạch bay thẳng vào người đàn ông đi xe máy. Bị bất ngờ, ông ta mất thăng bằng, và xòe. Người đi đường vừa tránh ông ta, vừa tránh con gà. Họ lao vào nhau. Đường tắc.

Con gà qua đường.

Xong !

3 thoughts on “Con gà qua đường

  1. ông lúc nào cũng mắc bệnh thuyết minh, nếu tôi hiểu theo cách riêng của tôi thì có khi những gì ông muốn diễn đạt lại trở nên vô nghĩa cũng nên:(

  2. Truyện của tôi có thể hiểu theo nhiều nghĩa mà. Có thể nhìn vào con gà, cũng có thể nhìn vào thằng bé, tùy vào nơi bà nhìn vào, bà sẽ thấy những cách hiểu khác nhau. Nghe điên nhỉ ? :D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *