Lảm nhảm

Nếu một mình đi ngủ,
Tớ sẽ thức một mình
Không còn một mình nữa
Tớ thức viết linh tinh

Nếu một mình không ngủ
Tớ vẫn thức một mình

Nếu một mình bỗng chết…
hic,
tự nhiên thấy kinh kinh
thôi thì tớ đi ngủ
kệ một mình một mình.

Thế là một mình cáu
Một mình ngủ một mình
Tớ vẫn không ngủ được
Đành ngồi bịa linh tinh…

3 thoughts on “Lảm nhảm

  1. nghe vần vần, vui vui,hay hay, vớ vớ vẩn vẩn. Một liều coffee hoàn hảo cho mỗi đêm.Great!!;))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *