One thought on “Lướt qua

  1. Có khi bận đến mức ng` ta ko phát hiện ra chân mình đau đâu. Lần này mà ông remove nốt thì chết với tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *