Đi tìm nguyên sơ

Trên Dân trí có bài viết về chuyện Sapa đang “Kinh hóa”. Thực ra đâu phải thế, đúng ra phải nói là Sapa đang Tây hóa. Có khối cái Sapa còn Tây hơn cả Hà Nội, ví dụ như gái Mông bắn tiếng Anh như gió, trong khi ở Hà Nội, học sinh tốt nghiệp cấp 3 vẫn chưa chắc đã nói được một câu tiếng Anh cho ra hồn.

Continue reading