4 thoughts on “về đàn ông

  1. Không lớn được thì lại càng mừng chứ :))))

    Nhớ tới lời đề tặng của Saint Exupéri đầu cuốn Hoàng tử bé:)

    • mừng gì, những người không lớn được thì chỉ sống được trong truyện thôi

  2. nhiều khi tớ lại buồn vì mình bị bắt lớn sớm quá, thế nên đến khi 20 tuổi trở lên tớ bắt đầu tập dối già :)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *