diem dam - ngaunhien.info

Đáng ngán nhất trên đời là gì thì mình không biết, nhưng ngán nhì là một người đàn ông điềm đạm. Chả cần va chạm gì, chỉ riêng cảm giác thua kém họ cũng đã khiến mình bị kéo tụt lại phía sau rồi.

Tự sợ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *