5 thoughts on “Trí khôn của ta đây [truyện tranh]

  1. Tớ ghét truyện này. (Truyện cổ tích í!)
    Có lần đọc truyện cho Ti nhà tớ nghe, con bé ngây ngô hỏi tớ: "Con hổ có làm gì đâu? Tại sao cái anh nông dân hiền lành, chất phác, nhân hậu kia lại đốt nó?" Chả biết trả lời con bé sao…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *