2 thoughts on “Thơm

  1. Quanh năm tắm được nhưng hình như người ta chỉ tắm nước mùi già dịp cuối năm thôi nhỉ. Thế thì hít hơi nó mới tưởng sắp Tết :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *