6 thoughts on “Silent

  1. chỉ là đôi khi , nghe như có vẻ chẳng thấm vào đâu , nhưng có khi chỉ cần 1 lần quên vậy thôi là đã đủ để gây ra sóng gió lớn rùi.
    1 lần quên mất fải yên lặng , đôi khi phải trả giá bằng việc mãi mãi sau này không thể được lặng yên

  2. e hèm, ngửi mùi cái entry này, giống của mình quá đi mất, cả về nội dung lẫn phong cách trình bày. Biết tính thế nào đây!? :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *