2 thoughts on “Vết sẹo

  1. Vết sẹo cũng giống như bút màu, khiến mình chú ý và nhớ đến nó, đôi khi nhìn lem nhem 1 chút. Chỉ có điều ko phải mong muốn của mình.
    Liệu là một vết sẹo có được nhiều để ý hơn ko?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *